เพียวแต่ละตัวใช้ตอนไหนดีนะ

ใช้เพียวแต่ละสูตรตอนไหนดีนะ

  • เพียวกู๊ด : เมื่อเริ่มเตรียมแปลงปลูก ผสมเพียวกู๊ดพลัส รดบริเวณแปลงปลูก /*ฉีดพ่นบ่อยได้ตามต้องการ
  • เพียว1 : ใช้แช่เมล็ดพันธ์ หรือ ท่อนพันธุ์ จะช่วยให้รากงอกดี //หรือพ่นหลังตัดแต่งกิ่ง
  • เพียว2 : หลังปลูกประมาณ 15 วัน – 1เดือน ให้ฉีดพ่นด้วยเพียว1+เพียว2
  • เพียวผง : ฉีดพ่นเพื่อให้พืช ส่งเสริมเจริญเติบโต
  • เพียวเวิร์ค : ก่อนพืชจะติดดอกควรสะสมอาหารให้พืชด้วยการฉีดเพียวเวิร์ค คู่กับ เพียวผง ฉีดจนเก็บผลผลิต
  • เพียวพาวเวอร์ : ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้สารทำละลายกับน้ำได้ดี และดูดซึมได้ไวขึ้น ฉีดผสมกับเพียวได้ทุกสูตร
  • เพียวเอ็กซ์ : ฉีดพ่นเมื่อต้องการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช