เก็บมะม่วงหิมพานต์ได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ไม่ง้อปุ๋ย-ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง..