เพียว1 + เพียวเวิร์ค อย่างละ 1 ขวด
ปกติ 2,000 บาท
ราคา 1,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียวเวิร์ค 2 ขวด
ปกติ 2,000 บาท
ราคา 1,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียวเวิร์ค 4 ขวด
ปกติ 3,960 บาท
ราคา 2,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1 เพียวเวิร์ค อย่างละ 1 ขวด เพียวผง 5 ซอง
ปกติ 3,300บาท
ราคา 2,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า


เพียวเวิร์ค 2 ขวด เพียวผง 5 ซอง
ปกติ 3,300บาท
ราคา 2,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1 เพียวเวิร์ค อย่างละ 1 ขวด เพียวผง เพียวเอ๊กซ์ อย่างละ 5 ซอง
ปกติ 6,000 บาท
ราคา 3,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1 เพียวเวิร์ค อย่างละ 2ขวดเพียวผง จำนวน 5 ซอง
ปกติ 5,940 บาท
ราคา 3,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1+2 เพียวเวิร์ค อย่างละ 2ขวดเพียวผง จำนวน 10 ซอง
ปกติ 9,900 บาท
ราคา 5,000 บาท
สั่งซื้อสินค้า