เพียว 1 จำนวน 2 ขวด
ปกติ 1,980 บาท
ราคา 1,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียวผง จำนวน 5 ซอง
ปกติ 2,000 บาท
ราคา 1,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1 + 2 อย่างละ 2 ขวด
ปกติ 3,960 บาท
ราคา 2,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียวผง 10 ซอง
ปกติ 4,000 บาท
ราคา 2,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า
เพียว 1+2 อย่างละ 3 ขวด
ปกติ 5,940 บาท
ราคา 3,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1 และ เพียว 2 อย่างละ 5 ขวด แถมเพียว X 15 ซอง
ปกติ 9,900 บาท
ราคา 5,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียวผง 25 ซอง
ปกติ 10,000 บาท
ราคา 5,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า

เพียว 1+2 อย่างละ 3 ขวด เพียวผง 10 ซอง
ปกติ 9,940 บาท
ราคา 5,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า