“ปาล์มน้ำมัน” พี่วรพล เจริญเติบโตช้าเปลี่ยนมาใช้อาหารพืชทางใบได้เรื่อง!