ใช้เพียว! อ้อยลำต้นใหญ่…น้ำหนักดี…ความหวานสูง

ความหวานได้สูงเกินมาตรฐาน? 
แถมลำต้นใหญ่ให้น้ำหนักที่ดี..ห่างไกลเกินเพื่อนบ้านจะเทียบติด                                                          ด้วยการบำรุงที่แตกต่างให้ผลลัพท์ที่แตกต่างอย่างสุดขั้ว ไม่เชื่อต้องลองทำดู

  สั่งเพียวโทร. 02-104-9999, 085-142-1133
www.greenpure.co.th, www.kasetpure.com