เพียว เวิร์ค

เพียว เวิร์ค

รวบรวมสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และจุลธาตุอาหาร ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรง โตเร็ว ช่วยในการติดดอก ติดผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ผลใหญ่ ลูกสวย ช่วยมันสำปะหลังลงหัวดี หัวใหญ่ยาว เปอร์เซ็นต์แป้งดี ข้าวแตกกอเยอะ รวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดเต่ง ช่วยย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น ประหยัดค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าสารเคมี ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

 • นวัตกรรมใหม่!! ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น
 • รวบรวมสารที่ดีที่สุด ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
  จุลธาตุอาหาร และฮอร์โมนที่จำเป็นในการเร่งผลผลิตให้กับพืช
 • ช่วยบำรุงพืชได้อย่างล้ำลึกถึงระดับโมเลกุล ทำให้พืชแข็งแรง โตเร็ว สมบูรณ์ ไม่ทำให้พืชโทรม
 • อัดแน่นด้วยสารอาหารที่ครบถ้วน ช่วยในการแตกราก กระตุ้นการเปิดตาดอก ดึงช่อ ติดดอก ติดผล
  ผลดก ผิวสวย สีสันสวย รสชาติดี เพิ่มน้ำหนัก ลดปัญหาผลร่วง ผลแตก เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล
 • ช่วยให้รวงข้าวใหญ่ยาว เมล็ดเต่ง เมล็ดสวย ได้น้ำหนัก เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นถึง 30-50%
 • ช่วยระเบิดหัว ปล้องใหญ่ยาว เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล ช่วยย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ดูดซึมไว เห็นผลชัดเจน สกัดจากธรรมชาติ100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยคุณภาพ