ทำนาอินทรีย์ กับเกษตรกรรุ่นเก๋า

การทำนาที่ประหยัด ทำได้ไม่ยาก ผมเลือกทำเกษตรแบบปลอดภัยต่อคนกิน