ไร่มันสำปะหลังงัดไม้เด็ดสู้ภัยแล้ง ใช้ “เกษตรอินทรีย์ 100%” หัวดกมาก!!