เพียว1 คือ

เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม 

คุณสมบัติ

  • ทำให้โครงสร้างเซลล์พืชให้แข็งแรง

  • พืชใบเขียวเข้ม เขียวเร็ว เขียวนาน

  • ช่วยในการติดดอก ออกผล เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

  • ช่วยทำให้พืชมีภูมิต้านทานโรคและแมลงได้มากขึ้น

  • ลดปัญหาการหลุดร่วง ของ ใบ ดอกและผล

  • ทำให้พืชเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ย่นระยะเวลาในการเพาะปลูก

  • พืชดูดซึมปุ๋ยทางดินได้ดีขึ้น ช่วยทำให้พืชทนแล้ง ทนหนาวได้ดีขึ้น

  • พืชทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราฯ

  • เหมาะสำหรับพืช ทุกชนิด