เพียว2

เพียว 2  วิตามินพืชสูตรเข้มข้น 

  คุณสมบัติ

  • ทำให้พืชได้รับวิตามินที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานของพืช

  • ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง

  • ส่งเสริมการติดดอกออกผลทำให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น

  • ทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้น

  • เพิ่มคุณภาพและปริมาณของ ดอก ผลทำให้สีสันรสชาติของพืชดีขึ้น

  • ปลอดสารพิษและสารตกค้าง100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด