เพียวผง

เพียวผง คืออะไร?

  • เพียวผง คือ นวัตกรรมทางการเกษตรแบบใหม่! เฉพาะเพียวเท่านั้น

  • มีธาตุอาหารพืชครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืช

  • มีสารที่ช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

  • ลดต้นทุนค่าปุ๋ย ค่ายา หมดปัญหากับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

  • ให้อาหารพืชทางใบ พืชนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องสูญเสียธาตุอาหาร ไปกับน้ำและอากาศ เหมือนการให้ปุ๋ยทางราก ทำให้พืชโตเร็ว แข็งแรงมาก

  • ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิด

  • สกัดจากธรรมชาติ 1000% มั่นใจได้ว่า ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค

เพียวผง
เพียวผง
เพียวผง
เพียวผง

เพียวผง เพียวผง เพียวผง  เพียวผง