วิธีปลูก ถั่วฝักยาว

การปลูกถั่วฝักยาว

การเตรียมดิน  

            โดยถั่วฝักยาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ และเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน แต่ดินที่เหมาะที่สุดในการปลูกถั่วฝักยาว คือดินร่วนปนทราย คะ โดยดิน จะมีค่าpHอยู่ที่ประมาณ6 คะ

ดินที่ปลูกถั่วฝักยาวนั้น ต้องมีความชื้นในดินที่เหมาะสม เพราะถั่วฝักยาวเป็นพืชชนิดที่มีระบบรากละเอียดอ่อน จึงต้องการดินที่มีความชื้นพอสมควรคะ และต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะ  การเตรียมดิน มี 3 ขั้นตอนดังนี้คะ

ขั้นตอนที่ 1

            ควรไถพรวนหน้าดินให้มีความลึกประมาณ 25 ซม. เสร็จแล้วให้ตากดินไว้ประมาณ 4-5 วัน คะ ประโยชน์ของการตากหน้าดินคือ ช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือไข่แมลงต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2

ถอนวัชพืชทิ้ง และให้โรยปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก ในสัดส่วน ประมาณ 3 ตันต่อไร่ นะค ถ้าปลูกในแถบภาคตะวันออกหรือภาคกลางตอนล่าง แนะนำให้โรยปูนขาวร่วมด้วยคะ  ในสัดส่วนประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถพรวนหน้าดิน พร้อมตากดินนานประมาณ 3 วัน นะคะ

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากนั้นยกร่องแปลงปลูกถั่วฝักยาว ให้มีขนาดกว้างประมาณ 90 ซม. และยาวขนานกับพื้นที่ดินที่เรามี และให้ไถ ยกร่องระหว่างแปลงปลูกถั่วฝักยาว ให้มีขนาดประมาณ 70 ซม.เพื่อไว้เดินเข้าออกคะ

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ทั่วไป ควรคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีและสมบูรณ์พร้อมปลูก โดยคัดเมล็ดที่แตกออก แล้วให้แช่น้ำที่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างแช่น้ำหากมีเมล็ดที่ลอยน้ำให้คัดออกทิ้งอีก 1 รอบ คะ

ขั้นตอนการปลูก

โดยการขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 10 ซม. แต่ละหลุมให้ห่างกันตามความเหมาะสมแล้วให้ใส่ใบคูนแห้ง ที่ก้นหลุม และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 5-10-5 หรือ 15-15-15 ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ คะ

พร้อมทั้งหยอดเมล็ดถั่วฝักยาว 3-4 เมล็ด แล้วกบดินในหลุมหนาประมาณ 3-4 ซม. พร้อมรดน้ำทันที ระยะแรก ควรให้น้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือให้ ดูตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ประมาณ1สัปดาห์ จะเริ่มเห็นยอดอ่อนเริ่มงอกออกมาจากเมล็ด รอให้เห็นใบจริงสัก 3-4 ใบก่อนนะคะ แล้วให้ถอนแยกเก็บเอาเฉพาะต้นที่ดีและแข็งแรงไว้สัก 2-3 ต้นต่อหลุมคะ พร้อมทั้งโรยแกลบกลบรอบโคนหลุม และเก็บวัชพืชต่างๆออกก่อน รดน้ำให้ฉ่ำแต่ไม่ควรแช่มากเกินไปนะคะ

 วิธีการให้น้ำในระยะที่ถั่วฝักยาวกำลังเจริญเติบโตควรให้น้ำทุกๆ 3-5 วันต่อครั้ง หรือดูตามความชื้นในดินและฤดูการปลูกคะ

วิธีการปักค้าง บนแปลงถั่วฝักยาว ควรปล่อยให้ต้นถั่วฝักยาวมีความสูงประมาณ 20ซม.เป็นอย่างน้อย จึงใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่นๆ ที่หาได้ง่ายปักแต่ละหลุมให้สูงประมาณ 2 เมตร แล้วรัดขึงด้วยลวด เป็นชั้นๆ ให้ห่างกันประมาณ 35 ซม. ตามความสูงของไม้ไผ่ และให้พันลำต้นถั่วฝักยาวเลื้อยขึ้นค้าง ควรเก็บกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบออกอย่างสม่ำเสมอ คะ

ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องการแร่ธาตุ โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส สูงคะ หลังจากต้นถั่วฝักยาวมีอายุได้ประมาณ 15 ถึง 20 วัน ให้ทำการพรวนดินอีกครั้ง แล้วใส่ปุ๋ยเคมี สูตร15-15-15 หรือสูตร13-13-21ในอัตราส่วน 1ช้อนโต๊ะต่อ1หลุม และใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

รออีก 30ถึง40วันจึงจะเก็บผลผลิตในงวดครั้งแรกได้ และเมื่อเก็บผลผลิตแล้วให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดิมอีกประมาณ 1.5 ช้อนโต๊ะต่อหลุม และระยะเวลาที่จะสามารถเก็บผลผลิตได้ในครั้งต่อไปคืออีกทุกๆ 3-5 วัน

แนะนำใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่เก็บผลผลิตในปริมาณ 1.5 ช้อนโต๊ะด้วยเช่นกัน เพื่อบำรุงต้นให้สามารถเก็บผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น โดยปกติจะสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณ 40 ถึง 60 วัน ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วย

การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการนำเอามูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลวัว, ควาย, มูลไก่, มูลค้างคาว รวมกับ กระดูกป่น,ปลาป่น, รำข้าว, แกลบ และแคลเซียมฟอสเฟต แมกนีเซียมโดยการนำมาหมักรวมกันและเพิ่มหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี โดยจะมีธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสูง เหมาะกับการปลูกถั่วฝักยาวเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นการลดสารเคมีที่จะตกค้างอยู่ในดินได้เป็นอย่างดี พร้อมยังสามารถลดต้นทุนในการบำรุงได้อีกทางด้วย

วิธีป้องกันเชื้อรา

วิธีการดูว่าถั่วฝักยาวจะติดโรคเชื้อราไหม ให้ดูที่ใต้ใบส่วนกลางก่อน ถ้าใบมีจุดสีน้ำตาลแดงและลุกลามขึ้นบนลำต้น แสดงว่าเป็นเชื้อราคะ

ซึ่งจะทำให้ลำต้นจะเหยี่ยวตาย ใบจะ วิธีแก้คือ ให้พ่นยาชนิด ไดเทนเอนทีเอ็ม 45 ทุกๆ 5-7 วัน

หากมีใบมีจุดด่างเหลืองอ่อนแกมขาว จะทำให้ใบม้วนงอเป็นคลื่นและเหยี่ยวแห้ง ลำต้นแห้งตายด้วย ให้แก้ไขโดยใช้กำมะถันผงผสมน้ำ ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน

วิธีป้องกันและกำจัดแมลง

กล่าวคือถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยงของใบ และฝักถั่วและยอดอ่อนซึ่งจะทำให้ใบฝักอ่อน และลำต้นเหี่ยวบิดงอได้ โดยสามารถระบาดได้ในทุกระยะ วิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ทำโดยวิธีง่ายๆก่อนคือ ให้นำน้ำยาล้างจาน 3 ช้อนโต๊ะ และน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ มาผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร แนะนำ ไปฉีดพ่นให้ทั่ว แต่จะต้องทำในช่วงเวลาแดดจัดๆ ซึ่งน้ำยาล้างจาน เมื่อถูกเพลี้ยอ่อนจะทำให้ผิวหนังเปราะบางขึ้นและเมื่อโดนแสงแดดจัดๆจะทำให้เพลี้ยอ่อนยุบตายในที่สุด ซึ่งถ้าได้ผลจะเป็นวิธีหนึ่งที่ลดต้นทุนในการกำจัดแมลงถ้าหากไม่ได้ผล ให้ใช้ สารเคมีชนิด เมธารอนโซนาต้ามอลต้าผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนดในฉลากและคู่มือการใช้สารเคมีฉีดพ่นให้ทั่ว

ที่มาของข้อมูล https://vegetweb.com/

———————————————————————————————————————-

ช่วยให้ผัก  โตเร็ว  ใบเขียว  เก็บเกี่ยวได้ไว  มะนาวลูกดก ผิวสวย น้ำเยอะ ไม่มีแคงเกอร์ พริกติดดอกดี ผลสวย ขั้วเหนียว เพิ่มน้ำหนัก แตงกวาผิวสวย แขนงเยอะ ลูกดก เก็บได้นาน ลดปัญหาใบจุด ใบด่าง โรครากเน่า โรคเหี่ยว ต้านทานโรค แมลงศัตรูพืช เพลี้ย หนอนชอนใบ  ผักเขียว กรอบอร่อย เพิ่มปริมาณ และคุณภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดการใช้ยาเคมี ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง 

เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตกรไทย

รับชมรีวิวเกษตรกร ปลูกผักสวนครัว

ทาง Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=iqnSpMlS2MU&list=PL2wji6vXNfEaOZI5jEETNng3FHlCdatcS&index=19

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพียว เพิ่มเพื่อน (คลิก) : https://lin.ee/94AarzP