พันธุทุเรียนยอดนิยม

คนกินชอบ คนขายรวย พันธุ์ทุเรียนใน ที่ติดท็อป 9

1. ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

มีแหล่งปลูกหลักอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ก้านใหญ่และยาวกว่าพันธุ์อื่น ผลทรงกลม หนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม หนามเล็กสั้นและถี่ เนื้อในสีเหลืองทอง นุ่มเนียน รสชาติหวานมัน กลิ่นหอม ราคาจะแพงมากเพราะปัจจุบันนี้หากินได้ยาก มีสวนปลูกน้อย ราคาเฉลี่ยต่อลูกประมาณ 5,000-15,000 บาท

2. ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล

มีต้นกำเนิดมาจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะผลเล็ก กลมรี หนักประมาณ 1-3 กิโลกรัม หนามโค้งแหลมคม สีของเนื้อหลงลับแลอ่อนกว่าหลินลับแล เนื้อในเหนียวเนียนละเอียด เม็ดเล็ก รสชาติหวานจัด มีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ เนื่องจากต้องปลูกบนเขา การรดน้ำและขนส่งทำได้ค่อนข้างยาก ราคาจึงสูง ประมาณ 250-500 บาทต่อกิโลกรัม

3. ทุเรียนพันธุ์ป่าละอู

เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่นำมาปลูกในป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลเป็นวงรี หนักประมาณ 2-5 กิโลกรัม หนามคม เนื้อหนาเนียนละเอียด สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นอ่อน ๆ เม็ดลีบ รสชาติหวานมัน ราคาประมาณ 250-350 บาทต่อกิโลกรัม

4. ทุเรียนพันธุ์ภูเขาไฟ

มีต้นกำเนิดจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสายพันธุ์เดียวที่มาจากภาคอีสาน ปลูกในบริเวณที่เป็นภูเขาไฟเก่า ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ผลขนาดกลาง หนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม เนื้อจะมีสีเหลืองอ่อน แห้ง ละเอียด ไม่ติดมือ กลิ่นหอมปานกลาง รสชาติหวานมัน ราคาประมาณ 150-250 บาทต่อกิโลกรัม

5. ทุเรียนพันธุ์พวงมณี

          เป็นพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดระยอง เป็นพันธุ์เล็ก หนักประมาณ 1.5-2.5 กิโลกรัม ผลทรงรี ปลายผลแหลม หนามตรงนูนแหลม เนื้อสีเหลืองเข้ม เนียนละเอียดไม่มีเสี้ยน รสชาติหวาน กลิ่นหอมอ่อน ๆ จุดเด่นคือ ผลดก ติดเป็นพวงใหญ่ ราคาประมาณ 150-200 บาทต่อกิโลกรัม

6. ทุเรียนพันธุ์นกกระจิบ

          มีต้นกำเนิดจากจังหวัดนนทบุรี และขยายพันธุ์ไปปลูกในภาคตะวันออก ผลเล็ก หนักประมาณ 1-2 กิโลกรัม เนื้อละเอียด สีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมละมุน ติดดอกออกผลเร็วกว่าพันธุ์อื่น ๆ ปลูกประมาณ 4-5 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลได้แล้ว ราคาประมาณ 130-150 บาทต่อกิโลกรัม

7. ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

เป็นพันธุ์ยอดนิยม หาซื้อง่าย ราคาไม่สูง และกลิ่นหอมอ่อน ๆ ลักษณะผลใหญ่ หนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม หนามแหลมตรง มีขนาดใหญ่-เล็กสลับหว่างกัน เนื้อในสีเหลืองนวล นุ่มละเอียด ไม่ติดมือ เม็ดเล็ก รสชาติไม่หวานมาก ราคาประมาณ 90-130 บาทต่อกิโลกรัม

8. ทุเรียนพันธุ์ชะนี

อีกหนึ่งพันธุ์ยอดนิยม มีกลิ่นแรงเป็นเอกลักษณ์ ผลขนาดกลางถึงใหญ่ หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม หนามใหญ่ สั้น และห่าง เนื้อในสีเหลืองเข้ม ละเอียด มีเสี้ยนเล็กน้อย รสชาติหวานจัด เมื่อสุกเนื้อจะเละ จึงนิยมนำไปแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมหวานต่าง ๆ ราคาประมาณ 65-100 บาทต่อกิโลกรัม

9. ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง

ลักษณะผลเล็ก หนักประมาณ 1 กิโลกรัม หนามนูนปลายแหลมและถี่ เนื้อสีเหลืองเข้ม เนียนละเอียด เม็ดใหญ่ เมื่อสุกจัดเนื้อจะเละ รสชาติหวาน ราคาประมาณ 70-80 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มาของข้อมูล https://www.sanook.com/home/29873/