ปลูกทุเรียนกันเถอะ

วิธีการ ปลูกทุเรียน

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียนควรคำนึงถึง

1. แหล่งน้ำ ต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียนได้เพียงพอตลอดปี

2. อุณหภูมิและความชื้น ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 25-30   องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75-85% 

3. ดินควรเป็นดินร่วนดินร่วนปนทรายดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ำดีและมีหน้าดินลึกเพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง ค่าpH ของ ดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5

(คำแนะนำ) ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้งมีอากาศร้อนจัดเย็นจัดและมีลมแรงจะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้า ให้ผลผลิตช้าและน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน

กรณีดินที่ปลูก เป็นดินทราย เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยคอกและต้องดูแลเรื่องการให้น้ำมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียน

การปลูกทุเรียน ต้องคำนึงถึง ฤดูปลูก เพราะจะต้องจัดระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดูแลให้น้ำกับต้นทุเรียนได้สม่ำเสมอช่วงหลังปลูก แนะนำควรปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน 

วิธีการปลูกทุเรียน

ไถขุดตอขุดรากไม้เก่าออกจากแปลง

– พื้นที่ดอนให้ทำการ ไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ กำจัดวัชพืช เตรียมพื้นที่สำหรับลงต้นทุเรียน

– พื้นที่ลุ่มหรือมีน้ำท่วมขัง ควรทำการยกร่อง และทำทางระบายน้ำ

กำหนดระยะปลูก

 • ระยะการปลูกแต่ละด้าน  9X9  เมตร ปลูกได้ประมาณ  20  ต้น/ ไร่ หากสวนขนาดใหญ่ ควรเว้นระยะห่างมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำเครื่องจักรลงพื้นที่ได้สะดวก        
 • วางแนวและปักไม้ตามระยะปลูกที่กำหนด
 • ขุดหลุมมีขนาดกว้างยาวและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร         
 • ผสมปุ๋ยคอกเก่าประมาณ 5 กิโลกรัมและปุ๋ยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมากลบกลับคืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
 • เตรียมต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีแมลงทำลายและมีใบยอดคู่สุดท้ายแก้ระบบรากแผ่กระจายดีไม่ขดม้วนงออยู่ก้นถุง
 • ใช้มีดกรีดก้นถุงออกถ้าพบรากขด งออยู่ก้นถุงให้ตัดออก         
 • วางถุงต้นกล้าที่ตัดก้นถุงออกแล้ววางลงตรงกลางหลุมจัดให้ตรงแนวกับต้นอื่น พร้อมทั้งปรับระดับสูงต่ำของต้นทุเรียนให้รอยต่อระหว่างรากกับลำต้นหรือระดับดินปากถุงเดิมสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย   
 • ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงจากล่างขึ้นบนทั้งสองด้าน         
 • ดึงถุงพลาสติกออกระมัดระวังอย่าให้ดินในถุงแตก         
 • กลบดินที่เหลือลงไปในหลุมอย่ากลบดินสูงถึงรอยเสียบยอดหรือรอยทาบ
 • ปักไม้หลักข้างต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วพร้อมทั้งผูกเชือกยึดไว้เพื่อป้องกันลมพัดโยก
 • กดดินบริเวณโคนต้นหาวัสดุคลุมโคนต้นแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม
 • จัดทำร่มเงาให้ต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูกโดยใช้ตาข่ายพรางแสงเมื่อทุเรียนตั้งตัวดีแล้วควรปลดออก
 • แกะผ่าพลาสติกที่พันรอยเสียบยอดหรือทาบออกเมื่อปลูกไปแล้วประมาณ1-2 เดือน

การดูแลรักษาทุเรียน

การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงก่อนให้ผลผลิต

 • ในระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิตในช่วงแรกควรปลูกพืชแซมเสริมรายได้โดยเลือกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด     เมื่อตรวจพบทุเรียนตายหลังปลูกให้ทำการปลูกซ่อม         
 • การให้น้ำช่วงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝนถ้ามีฝนตกหนักควรทำทางระบายน้ำ และตรวจดูบริเวณหลุมปลูกถ้าดินยุบตัวเป็นแอ่งมีน้ำขังต้องพูนดินเพิ่ม ถ้าฝนทิ้งช่วงควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ

การตัดแต่งกิ่ง

 • ปีที่1-2 ไม่ควรตัดแต่ง ปล่อยให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ปีต่อๆไปตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งแขนงกิ่งกระโดงในทรงพุ่มกิ่งเป็นโรคออกเลี้ยงกิ่งแขนงที่สมบูรณ์ที่อยู่ในแนวขนานกับพื้น (กิ่งมุมกว้าง) ไว้ในปริมาณและทิศทางเหมาะสมโดยให้กิ่งล่างสุดอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ยควรทําดังนี้

หว่านปุ๋ยคอกก่อนและตามด้วยปุ๋ยเคมี ควรใส่ปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอบและให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 20-30เซนติเมตรขึ้นไปขึ้นกับขนาดทรงพุ่มปริมาณและเวลาใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 หรือ16-16-16 ประมาณ150-200 กรัมต่อต้น (ครึ่งกระป๋องนมข้น)ปี

ปีที่1 :  ใส่ปุ๋ยและทําโคน 4 ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) ประมาณครึ่งถึง 3 กิโลกรัมต่อต้น

ครั้งที่1-3 ใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้น (ประมาณ1ปีบ)

ครั้งที่ 4 – ใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้น (ประมาณ1ปีบ)

การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงให้ผลแล้ว

เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกติดผลมากและให้ผลผลิตคุณภาพดีการเตรียมต้นให้พร้อมที่จะออกดอกคือการเตรียมให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์มีอาหารสะสมเพียงพอเมื่อทุเรียนมีใบแก่ทั้งต้นและสภาพแวดล้อมเหมาะสมฝนแล้งดินมีความชื้นต่ำอากาศเย็นลงเล็กน้อยทุเรียนก็จะออกดอกขั้นตอนต่างๆ จะต้องรีบดำเนินการภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตดังนี้

1. การตัดแต่งกิ่ง

หลังเก็บเกี่ยวให้รีบตัดแตงกิ่งแห้งกิ่งเป็นโรคกิ่งแขนงด้านในทรงพุ่มออกโดยเร็วทารอยแผลที่ตัดด้วยสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราหรือปูนแดงกินกับหมาก         

2. หลังตัดแต่งกิ่งให้กําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยทันที         

– ปุ๋ยคอก15-50 กิโลกรัมต่อต้น (ประมาณ 3-10 ปีบ)

 – ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 หรือ16-16-16 ในอัตรา 3-5 กก. ต่อต้น (ทุเรียนต้นที่ขาดความสมบูรณ์ต้องการปุ๋ยมากกว่าทุเรียนต้นที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วทุเรียนต้นที่ให้ผลผลิตไปมากต้องการปุ๋ยมากกว่าทุเรียนที่ให้ผลผลิตน้อย)

ที่มาของข้อมูล : https://www.sanook.com/home/29873/, https://www.arda.or.th/kasetinfo/south/durian/controller/01-08.php